Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2020

ruk0la
13:26
0336 d4a5 500
Reposted fromcvx cvx viaitsokay itsokay
ruk0la
11:18
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
ruk0la
11:00
1429 98f2
Reposted frommiischa miischa viairmelin irmelin
ruk0la
10:59
5523 8278
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
ruk0la
10:59
9673 2ecf
To już z miesiąc.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
ruk0la
10:57
Prawie cała literatura, prawie cała poezja, prawie cała sztuka wyrosły z ludzkiego bólu; w niebie chyba sztuki nie ma.
— Leszek Kołakowski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagreens greens
ruk0la
10:56
6510 e3bb 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagreens greens
ruk0la
10:55
Zawsze rób to, co kochasz. Nigdy nie zmuszaj się do ludzi. Nigdy nie zmuszaj ludzi do siebie. Odpuszczaj tych, którzy się zmuszają do ciebie. Albo takich, którzy ci szkodzą. Nie rozmawiaj z tymi, którym nie służy twój głos. Nie pisz do tych, którzy nie czytają twoich wiadomości. Nie wpraszaj się do domów, których progi cię nie zapraszają. Zamykaj oczy, kiedy mijasz obojętność. Nie popijaj winem wódki. 
Bądź dobry i mądry. Nie daj się wycyckać. A przede wszystkim nie narzucaj się.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafantasymy fantasymy
ruk0la
10:53
9500 26bb 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
ruk0la
10:49
Podróżuje się po to (...) by pewnego dnia postawić walizki i powiedzieć: to tutaj.
— E. E. Schmitt
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaitsokay itsokay

December 10 2019

ruk0la
16:22
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
Reposted fromblueinsane blueinsane viairmelin irmelin
ruk0la
16:22
2277 7c5d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
ruk0la
16:16
ruk0la
16:16
Reposted fromshakeme shakeme viaheima heima
ruk0la
16:16
Reposted fromheima heima
ruk0la
16:15
Panie Boże spraw, żeby po prostu wyszło.                                                   
Reposted fromindiferencia indiferencia viaDOBRADUPA DOBRADUPA
16:15
9439 0e08

December 02 2019

ruk0la
15:11
Reposted fromFlau Flau viaethiel ethiel
ruk0la
15:10
2420 8384 500
Reposted frompiehus piehus viaethiel ethiel
ruk0la
15:07
9465 12b6 500
Lublin - miasto poezji
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix viaethiel ethiel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl