Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

ruk0la
18:38
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viakundel kundel
ruk0la
18:33
ruk0la
18:33
6700 5ca8 500
Surprising move
Reposted fromkopytq kopytq viaethiel ethiel
ruk0la
18:32
8739 980a
Reposted fromoll oll viaethiel ethiel
ruk0la
18:32
Reposted fromgruetze gruetze viaethiel ethiel
ruk0la
18:31
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
ruk0la
18:31
Reposted fromgruetze gruetze viakundel kundel
ruk0la
18:23
5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi viakundel kundel

February 03 2019

ruk0la
16:49
Są takie znajomości, które dają chwilową iluzję szczęścia. Są jak karta kredytowa. Nie zdajesz sobie sprawy z tego jak wielkie koszty ponosisz i jak ogromny rachunek będziesz musiał zapłacić. Myślisz, że to co otrzymujesz jest bezcenne. Dopiero później uświadamiasz sobie, że cała ta iluzja nie była warta tak naprawdę ani jednego momentu.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakundel kundel
ruk0la
16:46
ruk0la
16:46
4368 60ce
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"
ruk0la
16:43
Rozstaliśmy się bez prawdziwego rozstania, żyliśmy razem, nie będąc razem.
— Gregoire Delacourt - Pisarz rodzinny
Reposted fromstrangeee strangeee viakundel kundel
ruk0la
16:39
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viakundel kundel
ruk0la
16:19
0501 6873 500
Reposted fromoll oll viakundel kundel
ruk0la
16:12
1526 f1c7 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viakundel kundel
ruk0la
16:11

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viakundel kundel

June 12 2018

ruk0la
17:43
8601 ccf3 500
Reposted fromtfu tfu viakundel kundel

June 07 2018

ruk0la
15:48
ruk0la
15:33
7082 d536 500
Reposted fromseaweed seaweed viainsanedreamer insanedreamer
ruk0la
15:28
9202 e739 500
Reposted fromVegelus Vegelus viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl