Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2019

ruk0la
17:17
ruk0la
17:16
Winslow Homer - Moonlight(1874)
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin

March 24 2019

ruk0la
06:50
ruk0la
06:47

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk

March 22 2019

ruk0la
18:49
1411 09ea 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viairmelin irmelin
18:49
2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaitsokay itsokay
ruk0la
18:48
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viaitsokay itsokay
ruk0la
18:48
nobody wants to hear this, but sometimes the person you want most is the person you're best without.
— internety
ruk0la
18:43
2807 0aea
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viakundel kundel
ruk0la
18:41
1575 7cd3
Reposted fromyoungbllood youngbllood viakundel kundel
ruk0la
18:41
3210 ad73 500
Reposted fromoll oll viakundel kundel
ruk0la
18:38
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viakundel kundel
ruk0la
18:33
ruk0la
18:33
6700 5ca8 500
Surprising move
Reposted fromkopytq kopytq viaethiel ethiel
ruk0la
18:32
8739 980a
Reposted fromoll oll viaethiel ethiel
ruk0la
18:32
Reposted fromgruetze gruetze viaethiel ethiel
ruk0la
18:31
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
ruk0la
18:31
Reposted fromgruetze gruetze viakundel kundel
ruk0la
18:23
5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi viakundel kundel

February 03 2019

ruk0la
16:49
Są takie znajomości, które dają chwilową iluzję szczęścia. Są jak karta kredytowa. Nie zdajesz sobie sprawy z tego jak wielkie koszty ponosisz i jak ogromny rachunek będziesz musiał zapłacić. Myślisz, że to co otrzymujesz jest bezcenne. Dopiero później uświadamiasz sobie, że cała ta iluzja nie była warta tak naprawdę ani jednego momentu.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakundel kundel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl