Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2018

ruk0la
06:50
0938 f2b5
Île-de-France, fot. Beth Kirby
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viairmelin irmelin
ruk0la
06:50
I cannot rid myself of the feeling that I’m not in the right place.
— Franz Kafka, Advocates (via Booklover)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viairmelin irmelin
06:48
5364 b6df 500
Reposted fromwestwood westwood viairmelin irmelin
ruk0la
06:33
       
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

June 05 2018

ruk0la
12:26
2645 ba26
Reposted fromarwen arwen viairmelin irmelin
ruk0la
12:25
8303 0e3f 500
ruk0la
12:24
0938 f2b5
Île-de-France, fot. Beth Kirby
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viairmelin irmelin
ruk0la
12:22

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaunhappys unhappys
ruk0la
12:22
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaunhappys unhappys
ruk0la
12:22
7450 27d2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaethiel ethiel

June 01 2018

20:30
0971 5010 500
Reposted fromtonightless tonightless viakundel kundel
20:30
1131 9646 500

forgottencityiram:

Mermaid Street, Sussex, England (2014).

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaunhappys unhappys

May 28 2018

ruk0la
19:09
19:02
7891 d94b 500

different-landscapes:

Furore, Italy  Photography by Ema Zola

Reposted fromSkydelan Skydelan viamiimi miimi
ruk0la
19:02
0448 acec 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viamiimi miimi
ruk0la
19:02
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viamiimi miimi
ruk0la
19:02
8484 2527
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiimi miimi
ruk0la
18:58
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— Halina Poświatowska
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaMissMurder MissMurder
ruk0la
10:05
9876 a542
Reposted fromcountingme countingme viaitsokay itsokay
ruk0la
09:50
Nie bądź z kimś z przymusu, bez powodu lub dlatego, że nie masz innego wyboru. Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaitsokay itsokay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl