Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

14:31
6223 8acc
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viakundel kundel
ruk0la
14:26
6170 48a5
Reposted fromcarol91 carol91 viakundel kundel
ruk0la
14:26
2085 8a2d 500
Reposted frommessclew messclew viaunhappys unhappys
14:25
9553 f660 500

dumb-science-jokes:

German: every letter is pronounced

Arabic: every letter is pronounced including the ones that aren’t on the page

Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viakundel kundel
ruk0la
14:21
1671 cb11 500
Reposted fromtinkerbelljar tinkerbelljar viakundel kundel
ruk0la
14:18
1412 fd88 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaethiel ethiel
ruk0la
14:17
7056 8a4e 500
Reposted fromteijakool teijakool viakundel kundel
14:17
9328 e502

Sneezing

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viakundel kundel
ruk0la
13:58

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaunhappys unhappys
ruk0la
13:58
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaunhappys unhappys
ruk0la
13:57
7276 acda
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunhappys unhappys
13:57
8748 63a9 500
Reposted fromnev3r-say-die nev3r-say-die viaunhappys unhappys
ruk0la
13:29
7824 c875 500
Reposted fromhagis hagis viaunhappys unhappys
ruk0la
13:28
8193 64e0 500
Reposted fromkotecke kotecke viaunhappys unhappys
ruk0la
13:28
7264 fc41
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaunhappys unhappys
ruk0la
13:28
ruk0la
13:28
0266 8e39
Reposted fromdailylife dailylife viaunhappys unhappys
12:54
6227 c94b

huariqueje:

View of Dresden by Moonlight (Detail) -  Johan Christian Dahl 1839

ruk0la
12:53
12:51
3871 e7ac 500
Reposted fromsensuoussirens sensuoussirens viakundel kundel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl