Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

12:02
6282 8a04 500
ruk0la
11:59
0874 e619
Reposted fromrol rol viaunhappys unhappys
ruk0la
11:59

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viaunhappys unhappys

July 20 2017

ruk0la
07:48
5005 c699
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viaikari ikari
ruk0la
07:47
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viastraggler straggler
ruk0la
07:38

Przyjdź do mnie 
we śnie.
Umarły, przyjdź do umarłej
na ostatnią noc miłosną
dwojga istot, których już nie ma.

To nic, że cię nienawidzę,
to nic, że mnie nienawidzisz.
Że inny jest już ze mną.
Zmyl czujność
swoich myśli, które są mi wrogie.
Zmyl czujność

mego serca, które cię już nie kocha.
Otwórz cicho
drzwi snu.
Umarły, przyjdź do umarłej.

W moim śnie
jeszcze nie stało się, co się stało.
Więc pocałujesz mnie
ustami naszego młodego szczęścia,
więc powiem ci słowa czulsze,
niż mówiłam za życia.
To nic, że mnie nienawidzisz,
to nic, że cię nienawidzę.
Umarły,
przyjdź do umarłej.


— A. Świerczyńska, Otwórz drzwi snu
Reposted fromherbatkowa herbatkowa
ruk0la
07:37
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaskrzacik skrzacik
ruk0la
07:36
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako via100suns 100suns

July 19 2017

ruk0la
11:07
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
ruk0la
11:06
8523 8092 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viaethiel ethiel

July 18 2017

ruk0la
12:32
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
12:31
ruk0la
12:30
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viacatherineee catherineee
ruk0la
12:30
6560 93f4
Reposted fromczajnikq czajnikq viavaka vaka
ruk0la
12:28
ruk0la
12:28
ruk0la
12:26
6576 5782 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaromantycznosc romantycznosc
ruk0la
12:25
9651 9c2c
Reposted fromkarahippie karahippie viaromantycznosc romantycznosc
ruk0la
12:24
8484 348f 500
Reposted fromslodziak slodziak viaromantycznosc romantycznosc
ruk0la
12:00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl