Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

ruk0la
13:32
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja
ruk0la
09:21
1156 51b2 500
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaskrzacik skrzacik

July 04 2017

ruk0la
12:14
6867 1792 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafeatherr featherr
12:13
11:24
0095 219f
Reposted fromkostuchna kostuchna vialexi lexi
ruk0la
11:21
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek vialubje lubje
ruk0la
11:17
5559 05ea 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaryjanejanis maryjanejanis
11:16
8748 63a9 500
Reposted fromnev3r-say-die nev3r-say-die viameovv meovv
ruk0la
11:15
9540 c878
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer viaou ou
ruk0la
11:14
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viasomebunny somebunny
ruk0la
11:12
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viaou ou
11:11
1208 e936
11:07
ruk0la
11:06
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaagi maagi
11:06
8369 6f6b
ruk0la
11:05
1790 9f62 500
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
ruk0la
11:03
3823 e1b7 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viayouuung youuung
ruk0la
11:01
6667 42e4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaunhappys unhappys
ruk0la
11:01
3320 7de2
Reposted fromcalifornia-love california-love viaheima heima
11:01
8085 9661 500
Reposted fromnavita navita viaheima heima
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl