Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2019

ruk0la
15:31
7990 c56d 500
Reposted fromnyaako nyaako viaethiel ethiel

September 08 2019

ruk0la
09:27
3114 4d6a
Reposted fromkarsina karsina viaethiel ethiel
ruk0la
09:24
Jurassic Coast, Dorchester, United Kingdom
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaheima heima

March 28 2019

ruk0la
18:00
4126 0a17 500
Reposted fromhare hare viairmelin irmelin
ruk0la
18:00
ruk0la
18:00
2502 7a08
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaitsokay itsokay
ruk0la
17:22
3788 846f 500
Reposted fromsmiecixx smiecixx viairmelin irmelin
ruk0la
17:19
6424 44db 500
Reposted fromlubje lubje viapsychedelix psychedelix
ruk0la
17:18
7250 dac4 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viairmelin irmelin
ruk0la
17:17
ruk0la
17:16
Winslow Homer - Moonlight(1874)
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin

March 24 2019

ruk0la
06:50
ruk0la
06:47

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk

March 22 2019

ruk0la
18:49
1411 09ea 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viairmelin irmelin
18:49
2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaitsokay itsokay
ruk0la
18:48
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viaitsokay itsokay
ruk0la
18:48
nobody wants to hear this, but sometimes the person you want most is the person you're best without.
— internety
ruk0la
18:43
2807 0aea
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viakundel kundel
ruk0la
18:41
1575 7cd3
Reposted fromyoungbllood youngbllood viakundel kundel
ruk0la
18:41
3210 ad73 500
Reposted fromoll oll viakundel kundel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl