Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

12:52
6836 b005
Reposted fromsunlight sunlight viamuviell muviell
ruk0la
12:52

Fjaðrárgljúfur. South Iceland.

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamuviell muviell
ruk0la
12:52
ruk0la
12:52
1093 20e7 500
Reposted fromohshit ohshit viaabstrakcja abstrakcja
ruk0la
12:51
6571 8711 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaskrzacik skrzacik
ruk0la
12:36
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
ruk0la
12:09
1538 6e31
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
ruk0la
12:09
4384 4474
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialikeknives likeknives
ruk0la
12:09
4718 a2b0 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialikeknives likeknives
ruk0la
12:04
4356 4605
Reposted fromskrzacik skrzacik viafoods foods

September 21 2017

ruk0la
13:24
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viayouuung youuung
13:20
1528 8fe0 500

Emily Bador (source unknown)

Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
ruk0la
13:20
8011 6290
Reposted fromGIFer GIFer viairmelin irmelin
ruk0la
13:19
7334 0564
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viairmelin irmelin
ruk0la
13:19
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaunhappys unhappys
ruk0la
13:18
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
ruk0la
13:18

September 19 2017

ruk0la
12:45
4002 ba84
ruk0la
12:45
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viasatyra satyra
ruk0la
12:45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl