Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2018

ruk0la
17:43
8601 ccf3 500
Reposted fromtfu tfu viakundel kundel

June 07 2018

ruk0la
15:48
ruk0la
15:33
7082 d536 500
Reposted fromseaweed seaweed viainsanedreamer insanedreamer
ruk0la
15:28
9202 e739 500
Reposted fromVegelus Vegelus viaikari ikari
ruk0la
15:27
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
ruk0la
15:27
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromlovvie lovvie viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
ruk0la
14:42
4827 732a 500
Reposted fromrawecka rawecka viairmelin irmelin
ruk0la
14:35
2805 ae6b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
ruk0la
14:35
0825 d351
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
14:31
2451 a555 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viairmelin irmelin
ruk0la
14:28
8955 bddb
Reposted fromniewychowana niewychowana viairmelin irmelin
ruk0la
14:25
4043 440e 500

June 06 2018

ruk0la
06:50
0938 f2b5
Île-de-France, fot. Beth Kirby
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viairmelin irmelin
ruk0la
06:50
I cannot rid myself of the feeling that I’m not in the right place.
— Franz Kafka, Advocates (via Booklover)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viairmelin irmelin
06:48
5364 b6df 500
Reposted fromwestwood westwood viairmelin irmelin
ruk0la
06:33
       
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

June 05 2018

ruk0la
12:26
2645 ba26
Reposted fromarwen arwen viairmelin irmelin
ruk0la
12:25
8303 0e3f 500
ruk0la
12:24
0938 f2b5
Île-de-France, fot. Beth Kirby
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viairmelin irmelin
ruk0la
12:22

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaunhappys unhappys
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl