Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

ruk0la
17:26
9542 1f36 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viasyrena syrena
ruk0la
16:52

Zbytnie siedzenie na miejscu może nagromadzić w człowieku zabójcze złogi emocjonalne- kiśnięcia, stęchlizny, zmurszenia, pleśnie. To znak, że trzeba pomyśleć o drodze, wyruszyć w podróż, poczuć wiatr, odetchnąć świeżym powietrzem...

— R. Kapuściński "Lapidarium IV"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamaybeyou maybeyou
ruk0la
16:42
3256 fdaf
I think it's looks like my soul
Reposted fromaletodelio aletodelio viaxannabelle xannabelle
ruk0la
15:52
7870 4538
Reposted fromusual usual viameovv meovv
ruk0la
15:52
7948 8c9f
Reposted frommhsa mhsa viabitemyneck bitemyneck
ruk0la
15:51
4713 3781 500
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viahardbitch hardbitch
ruk0la
15:51
0927 c311
ruk0la
15:51
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitmakesmecalm itmakesmecalm
ruk0la
15:51
5926 f445
ruk0la
15:37
Reposted fromshakeme shakeme viakrzysk krzysk

March 24 2017

ruk0la
23:39
2521 0c0c
Reposted fromLotte Lotte viaryska ryska
23:38
7634 7ffb
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
ruk0la
23:36
7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle
ruk0la
23:35
To już ładnych tyle lat
jak do życia się przymierzam
nie wiem nic
nie umiem żyć
a zamierzam, a zamierzam.


A. Poniedzielski.
ruk0la
23:30
9769 33b2
Reposted fromjasminum jasminum viaMargheRita86 MargheRita86
ruk0la
23:30
ruk0la
23:28
8925 4248 500
Reposted fromkrzysk krzysk
ruk0la
23:27
3861 9f86 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
16:29
2313 501f 500
Reposted fromtwice twice viairresponsible irresponsible
ruk0la
16:28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl